Bachelor of Fine Arts searching (2013)Llicenciat en Belles Arts busca (2013)

It is a forged iron sculpture with my son several meanings and I keep meaning to me as if it were a shrine where there catch moments. I like the viewer to draw their own conclusions. The sculpture is welded to back a truck to perform the action recorded in September 2013 and we talk about the harsh reality of many fine arts graduates who aspire to one day exhibit and sell their work a commercial gallery with naive aspiration to live for art. The CV entering the galleries do not usually last few minutes before being thrown in the trash, the disappointments are large and often sink the careers of many aspiring artists. Knowing that the artist leaves the gallery as I enter there I face this “action required” sculpture welded to Cart demonstrating this fact.

bellesarts2

bellesarts3

bellesarts6

bellesarts4

_DSC5491

bellesarts5 Es tracta d’una escultura en planxa forjada del meu fill amb diversos sentits i significats que em guardo per mi com si es tractés d’un reliquiari on atrapar-hi instants. M’agrada que l’espectador en tregui les seves pròpies conclusions. L’escultura està soldada per l’esquena a un carretó per a realitzar l’acció que enregistràrem el setembre de 2013 i que ens parla de la crua realitat de molts llicenciats en belles arts que aspiren algun dia a exposar i vendre la seva obra en una galeria comercial amb la ingènua aspiració de poder arribar a viure de l’art. Els currículums que entren en les galeries no acostumen a durar gaires minuts abans de ser llençats a les escombraries, les decepcions son grans i moltes vegades enfonsen les carreres de molts aspirants a artistes. Amb la certesa que l’artista surt de la galeria tal com hi entra jo m’enfronto a aquesta “acció obligada” amb l’escultura soldada al carretó evidenciant aquest fet.

bellesarts5

_DSC5491

bellesarts4

Tags: