Sun of suns, soul of souls (2001)Sol de sols, ànima d’ànimes (2001)

This work was intended as a reflection on the concept of globalization in the hours began to penetrate hard. Far from resigació my proposal spoke of the homogenization of cultures and the preservation of them. He was selected by Generation 2002 Caja Madrid with exhibitions in Barcelona, ​​Madrid, Santiago de Compostela, Seville and Valencia.

animes5animes6animes animes2

animes6

animes6Aquest treball pretenia ser una reflexió sobre el concepte de globalització que a les hores començava a penetrar amb força. Lluny de la resigació la meva proposta parlava de l’homogeneïtzació de les cultures i la preservació de les mateixes. Va ser seleccionat per a Generación 2002 de Caja Madrid amb exposicions itinerants a Barcelona, Madrid, Santiago de Compostela, Sevilla i València.

animesanimes3
animes4animes6
animes7animes2

animes6

Tags: